Dny německé kultury ve Slaném
Die Tage der deutschen Kultur in Slaný
2.—9. 4. 2005


Dny německé kultury ve Slaném > Česky > Úterý 5. dubna

Úterý 5. dubna

Program kulturních akcí Dnů německé kultury ve Slaném pro úterý 5. dubna 2005. Řazeno chronologicky. Hledáte-li konkrétní akci Dnů německé kultury a nevíte, jaké je datum jejího konání, zkuste prohledat jmenný rejstřík nebo kalendář akcí.


Knihovna Václava Štecha ve Slaném v 9 hodin

Sprechen Sie deutsch?

Beseda pro studenty Obchodní akademie ve Slaném, ale i pro příchozí veřejnost s tlumočnicí a překladatelkou z německého jazyka paní Monikou Kuprovou. Přednášková místnost knihovny Václava Štecha ve Slaném.

na začátek stránky


Knihovna Václava Štecha ve Slaném ve 14 hodin

Odpoledne s pohádkou

Čtení z knih bratří Grimmů. Dětské oddělení knihovny.

na začátek stránky


Knihovna Václava Štecha ve Slaném a Infocentrum Slaný v 16 hodin

Představujeme městskou knihovnu Pegnitz

Otevření výstavy o městské knihovně v Pegnitz (knihovna) a otevření turistického informačního koutku o městě Pegnitz (infocentrum).

na začátek stránky


Městské divadlo ve Slaném v 19.30

Rozbitý džbán

Komedie Heinricha von Kleista o tom, jak těžké je být soudcem a spravedlivým zároveň. Městské divadlo Most.

Režie: Vít Vencl. Dramaturgie: Vlastimil Novák. Scéna: Josef Koráb. Kostýmy: Romana Tůmová. Hrají: Jiří Rumpík, Stanislav Oubram, Jiří Kraus, Věra Mrázková, Helena Hampalová, Bohuslav Patzelt, Radim Madeja, Regina Razovová, Zita Benešová, Jarmila Vychodilová, Petr Batěk.

Jednotné vstupné 50 Kč. Majitelé Divadelního předplatného pro dospělé mají vstup zdarma. Vstupenky si můžete zakoupit od 20. března 2005 v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném.

HEINRICH VON KLEIST se narodil 18. října 1777 ve Frankfurtu nad Odrou, v rodině předního pruského šlechtického rodu. Kolem roku 1801 se v Berlíně seznamuje s filosofií Immanuela Kanta. V jeho díle Kritika soudnosti nachází myšlenku, že „není možné objektivně rozhodnout zda to, co nazýváme pravdou, je skutečně pravda, či zda se nám to pouze zdá,“ která způsobí změnu v celém jeho životě a obrat k literatuře. V roce 1802 si za finanční pomoci své starší sestry koupil usedlost na ostrůvku v Thunském jezeře ve Švýcarsku a začal tam hospodařit jako sedlák „zcela podle vůle přírody“. Zde také získal inspiraci pro komedii Der zerbrochene Krug – Rozbitý džbán. V roce 1808 uvedl Goethe Rozbitý džbán ve Dvorním divadle ve Výmaru bez uvedení jména autora a rozdělený na tři jednání. Hra skandálně propadla.

V roce 1809 odjel přes Teplice, kde pobýval v lázních, do Vídně, kde chtěl vydávat protinapoleonské noviny Germania, ale projekt ztroskotal. V Praze, kde Kleist bydlel v Mostecké ulici č. 39, těžce onemocněl. V té době se o něm roznesla zpráva, že v Praze i zemřel.

V roce 1811 vyšel Rozbitý džbán knižně v Berlíně a Kleist se seznámil s nevyléčitelně nemocnou Henriettou Vogelovou, manželkou vyššího královského úředníka, se kterou se rozhodli pro společnou sebevraždu. 21. listopadu kolem čtvrté hodiny odpoledne na břehu jezera Wannsee u Postupimi Kleist zastřelil nejprve Vogelovou a pak sebe. Podle svého přání byli pohřbeni společně na tamtéž místě. Bylo mu 34 let. V dopise na rozloučenou napsal: „Pravda je ta, že mně na zemi nebylo pomoci.“

Heinrich von Kleist
Heinrich von Kleist

„V německé literatuře se nesetkáváme nikde jinde s živelnějším výbuchem lidských vášní spolu s dynamičtějším napětím lidské vůle i s poctivějším zápasem lidského intelektu, než u Kleista.“

„Nečetl jsem jímavějších přiznání lidských slabostí a omezenosti lidských sil, vroucnějších a vonnějších a extatičtějších vyznání lásky ať ženě, ať životu.“

(Otokar Fischer: Heinrich von Kleist a jeho dílo, Praha 1912)

na začátek stránky


 

Na všechny akce Dnů německé kultury ve Slaném je vstupné volné, pokud není v textu uvedeno jinak. Informační brožuru s programem Dnů německé kultury ve Slaném obdržíte zdarma v Infocentru na Masarykově náměstí ve Slaném.

Brožura s programem Dnů německé kultury v PDF [ ikona PDF ]
Plakát na Dny německé kultury v PDF [ ikona PDF ]

Stáhněte si Adobe Reader